Uitleg Link-O-Loon kubus

Benodigdheden:   24 X 12 "( 30 cm) Link-O-Loon
                              80 X 5"(12 cm) ballon
                              blaasapparaat

Constructie:
*    
Blaas de 5" ballonnen op en maak hiervan 20 cluster van vier ballonnen ( zie tekening) 

*    Maak twee Link-O-Loon kettingen van elk acht ballonnen en knoop hiervan het  
      begin aan het eind, zodat er twee ringen ontstaan.

*    Maak vier paren van twee Link-o-loons.

*     Knoop nu deze paartjes vast aan één van de ringen en 
       wel zo dat je tussen de paartjes steeds één ballon 
       hebt waar niets aan vastgeknoopt is (zie tekening)


*    Zet nu op elk punt waar twee of meer Link-O-Loons aan elkaar geknoopt zijn een     
      cluster van 5"omheen (zie tekening).

*    Zet nu aan de andere kant van de paartjes (de uitstekende ballonnen) de andere ring 
      op exact dezelfde manier vast. Richt nu de clusters van de 5" ballonnen op de     
      hoekpunten zo dat alle ballonnen buiten de kubus zitten, dit zorgt ervoor dat er een 
      scherpe hoek ontstaat.
      De kubus is nu af en ziet eruit zoals hieronder.